Menu

Het plan

Wonen in Sylva’s Bos, dat is een voorrecht.
Een prachtige plek in Arnhem-Noord, een unieke plek voor het leven.
De mooie combinatie van appartementen en woningen zorgt voor een schakering
van bewoners. Hier is toekomst voor jong en oud, rijp en groen.
Hier ontstaat een prachtige chique buurt in het bos: Sylva’s Bos.
Wellicht bent u één van de nieuwe gelukkige bewoners?

De rijkdom van het bosleven

Wonen in Sylva’s Bos, dat is een voorrecht. Een prachtige plek in Arnhem-Noord, een unieke plek voor het leven. De mooie combinatie van appartementen en woningen zorgt voor een schakering van bewoners. Hier is toekomst voor jong en oud, rijp en groen. Hier ontstaat een prachtige chique buurt in het bos: Sylva’s Bos. Wellicht bent u één van de nieuwe gelukkige bewoners?

Mulleners + Mulleners

stedenbouw en architectuur

‘In dit plan vonden we een antwoord op een 40 jaar oude vraag’
De locatie van Sylva’s Bos was sinds de jaren zestig een kantoorlocatie. Waar het ooit een geweldige plek was om te werken, was nu de vraag om er een geweldige plek van te maken om te wonen. En dit keer in nauw overleg met Schaarsbergen zelf. Want de bewoners en buren waren zeer betrokken. Het is immers hún Schaarsbergen. En met elkaar was er al een vastomlijnd kader waarbinnen we konden ontwerpen.

Buro Lubbers
landschapsarchitectuur

Wonen in Sylva’s Bos
De bosbeplanting en de aanwezige hoogteverschillen van enkele meters vormen de karakteristiek van Sylva’s Bos. Ze geven een bijzondere kwaliteit aan het nieuwe woongebied. In het ontwerp is optimaal gebruik gemaakt van de bijzondere locatie, zodat je hier op een bijzondere manier kunt wonen in het bos. Als landschapsarchitecten gebruiken we deze eigenschappen tot in het laatste detail. Het plan is opgesteld in nauw overleg met de omwonenden, de architect en de Gemeente Arnhem.