Menu

Verdere toetsing met klankbordgroep

In overleg met de Dorpsraad Schaarsbergen en de Gemeente Arnhem is een oproep geplaatst voor leden voor onze klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft tot doel het plan te toetsen aan de opgestelde gebiedsvisie. De gebiedsvisie is opgesteld na een jarenlang proces van plannen, intensieve participatie en overleg. Dit door gemeente en omwonenden vastgestelde  document is de basis voor de plannen van Sylva´s Bos. Het legt ook vaak helder de randvoorwaarden neer. Met de klankbordgroep wordt ook overlegd als de gebiedsvisie meerdere interpretaties mogelijk maakt. In juni zal het overleg met de klankbordgroep plaatsvinden.

Via de site van de Dorpsraad is opgeven mogelijk tot 28 mei. http://dorpsraadschaarsbergen.nl/Nieuws/Post/394/Oproep-Klankbordgroep-RIN-locatie