Menu

Mogen we u nieuwe schetsen laten zien op 15 november?

Beste buurtgenoten, belanghebbenden, geïnteresseerden,

Na 11 juli is er de afgelopen maanden verder gewerkt aan het plan voor Sylva’s Bos. Belangrijke stappen zijn gemaakt in het ontwerp van het ‘Bos’. Met een landschapsarchitect en groendeskundige is een plan vervaardigd voor de invulling van de ‘nieuwe’ groene omgeving. Hoe krijgen onze nieuwe bewoners een eigen buitenruimte, hoe blijft het bos bos, en hoe krijgen voetgangers, fietsers en automobilisten een goede toegang in deze nieuwe wijk.  Daarbij is natuurlijk met Gemeente Arnhem en de klankbordgroep goed gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verkeersontsluiting van Sylva’s Bos.

Het is tijd en zinvol om de nieuwe, verder uitgewerkte en aangepaste plannen aan u te presenteren. Hoewel  opmerkingen en aanmerkingen van de klankbordgroep al kunnen leiden tot aanpassingen, zijn we ook benieuwd naar uw opmerkingen en meningen.

We nodigen u graag uit voor een avond op 15 november a.s. Vanaf 19.00 bent u welkom in Restaurant Trix ….  Zoals u inmiddels gewend bent is het een inloop, kunt u in uw eigen tempo, op uw eigen moment de plannen bekijken. Er zijn diverse betrokkenen en specialisten die u kunnen informeren.

Graag tot dan!