Menu

We gaan van 80 naar 60!

Arnhems college stemt in met raadsvoorstel ontsluiting Sylva’s Bos: Kempenbergerweg van 80 naar 60 km/u.

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft afgelopen dinsdag 12 december ingestemd met het raadsvoorstel. Daarin wordt onder andere voorgesteld de woningen voor motorvoertuigen rechtstreeks te ontsluiten op de hoofdrijbaan van de Kemperbergerweg. Ook wordt de snelheid op het gedeelte van de Kemperbergerweg vanaf de bebouwde kom-grens tot aan de bestaande 60 km/u-zone, straks vastgesteld op 60 km/u, waar dat nu nog 80 km/u is. De verwachting is dat de gemeenteraad het raadsvoorstel in januari 2018 zal behandelen. Met dit besluit komt het college tegemoet aan het verzoek van 237 bewoners van de wijk Bakenberg binnen Schaarsbergen.

Met dank aan allen die zich hard gemaakt hebben voor deze zaak. Met vereende krachten hebben bewoners, dorpsraad en Dutch Housing Company in de donkere dagen voor kerst een prachtig resultaat behaald!